Para sa masasarap at exciting na recipes, visit http://www.knorr.com.ph! Sakto para sa bawat family get together, ang Tinola sa Gata ay nagdadagdag ng …